Primāria Municipiului Suceava – Protecţie Civilā – Situaţii de Urgenţā

Size: 6 x 4 m
Model: "Rescue" folding tent
Country: Romania