Primāria Municipiului Suceava – Protecţie Civilā – Situaţii de Urgenţā

Velikost: 6 x 4 m
Model: “Záchranný” skládací stan
Země: Romania