Pustertaler Zeitung - Radio Holiday

Velikost: 6 x 3 m
Model: Klasický skládací stan
Země: Italy