Duurzaam milieubeleid

Als producent kunnen wij op verschillende manieren verantwoorde beslissingen nemen.

Al sinds 2008 werkt ons bedrijfsgebouw in Zuid-Tirol voor 100% op zonne-energie, en het stadsverwarmingsnet van de gemeente dekt de volledige verwarmingsbehoefte van het gebouw.

Op onze tweede productielocatie in Roemenië wordt het bedrijfsgebouw voor 100% verwarmd met houtafval van onze eigen productie.

De afvalproductie kunnen voornamelijk worden voorkomen of verminderd door de levensduur van onze producten en door het gebruik van recyclebare materialen.  En dat is precies wat wij bij Mastertent doen. Daarnaast kunnen wij door continu optimaliseren van de processen de uitstoot van verontreinigende stoffen verminderen en minder verwerkingsafval produceren.

Herbebossing

We compenseren onze uitstoot door herbebossing. In Roemenië steunen wij een herbebossingsprogramma in het kader waarvan wij samen met de bosbouwautoriteiten van Transsylvanië, waar het hout voor onze tafels en banken wordt gekapt en verwerkt, 8.560 bomen hebben geplant. Ons streven is om dit percentage elk jaar te blijven verhogen.

Duurzaam
Duurzaam
Klimaatacties
Klimaatacties
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling

 

Wij hebben 20% van het door ons in 2021 gebruikte hout herbebost.

Jaarverslag 2021 klimaatneutraal

Het drukken van ons jaarverslag in 2021 had NUL impact op het milieu. Door het project "Duitsland en de Alpen" voor natuurlijke bebossing en regionale bosecologie te steunen, hebben wij namelijk de 339 kg CO2 gecompenseerd, die voor de productie van de catalogus is uitgestoten.

V&A

Wat betekent klimaatneutraal?
Dit betekent dat de productie geen invloed heeft op het klimaat.
Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het klimaatsysteem een bepaald niveau van broeikasgasemissies kan bufferen zonder dat dit grote gevolgen heeft voor het klimaat.

Hoeveel is 339 kg CO2?
Dit komt overeen met 892 km met het vliegtuig of 152.550 km met de trein.

Wat moet er worden gedaan om 339 kg CO2 te besparen?
24 mensen zouden een jaar lang de koelkast uit moeten zetten of 5650 mensen zouden moeten afzien van hun kopje koffie.

Sinds 2008 wordt alle energie die wij gebruiken geleverd door onze fotovoltaïsche panelen.

Hernieuwbare energie

Energie
Een van de grootste fotovoltaïsche systemen van Zuid-Tirol op het dak van ons bedrijfsgebouw in Sciaves levert 100% van onze energiebehoefte.

Verwarming in Italië
Wij krijgen onze verwarming van het gemeentelijke stadsverwarmingsnet, dat warmte uit hernieuwbare grondstoffen opwekt.

Verwarming in Roemenië
Op onze tweede productielocatie in Roemenië wordt ons gebouw voor 100 procent verwarmd met ons houtafval.
Energie-efficiëntie
In al onze fabrieken maken wij gebruik van led-verlichting. Led-lampen verbruiken ongeveer 80-90% minder energie dan conventionele lampen
Thermisch rendement
Al onze installaties zijn uitstekend geïsoleerd, zodat het warmteverlies tot een minimum wordt beperkt en het verbruik wordt geoptimaliseerd.

Multiplex hertenbeschermer

De van stof en metaal gemaakte hertenbeschermer waarschuwt door zijn vorm, kleur en geluid de herten voor het feit dat er landbouwmachines in aantocht zijn en zorgt er zo voor dat zij op tijd kunnen ontsnappen. Het idee ontstond bij Diether Platzgummer, die zich inzette om een oplossing te vinden voor het probleem van de ongewilde dood van deze dieren, die zich in hun eerste levensmaanden in de velden schuilhouden om aan roofdieren te ontsnappen, maar daarbij het slachtoffer worden van landbouwmachines. Mastertent maakt alle onderdelen van Multiplex.

Het beschermen van het milieu is een verplichting ten opzichte van het leven

Regionale waarde

Wij besteden veel aandacht aan de keuze van onze leveranciers, die ons niet alleen grondstoffen van uitstekende kwaliteit moeten bieden, maar ook dichtbij gevestigd moeten zijn, om lange reizen te vermijden. Wij kopen bijvoorbeeld aluminium en staal in Italië en vervolgens worden deze materialen verwerkt in onze vestiging in Brixen. Het hout voor ons timmerwerk in Roemenië komt uitsluitend uit Roemeense bossen. Dit zorgt vanzelfsprekend voor minder CO2-uitstoot tijdens het transport van de grondstoffen.

Europakarte mit allen Standorten von MASTERTENT. Die Karte ist weiß und dunkelblau das Meer.

Afstanden verkorten

Wij zijn een internationaal bedrijf met dochterondernemingen in Europa en de VS, dus zakenreizen zijn een onderdeel van ons werk. Om geen onnodige vliegreizen te maken, proberen wij zoveel mogelijk te (video-)bellen. Door geen vliegtuigen te gebruiken beschermen wij het milieu en besparen wij tijd en kosten.


Onze klanten