Pustertaler Zeitung - Radio Holiday

Wielkośc: 6 x 3 m
Model: Klasyczny namiot
Kraj: Italy