Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska, społeczeństwa, naszych pracowników i całej planety.

Scroll down

Zrównowazony rozwój

Jako firma rodzinna myślimy w skali pokoleń, a nie kwartałów. Z tego powodu idea zrównoważonego rozwoju zawsze była głęboko zakorzeniona w naszym DNA. Od samego początku staramy się budować firmę o szerokich perspektywach, aby móc przekazać je następnym pokoleniom. 

Mentalność ta nie dotyczy tylko rodziny Zingerle, ale także wszystkich pracowników. To właśnie drobne, codzienne działania, takie jak oszczędne korzystanie z papieru do drukowania, nie marnowanie wody i segregowanie odpadów, pozwalają nam być bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Jako firma produkcyjna staramy się przeciwdziałać nieuniknionym codziennym emisjom, podejmując świadome i zrównoważone decyzje w celu ochrony naszej planety.

Made in Europe
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs) - dla świata jutra 
Firma Mastertent codziennie angażuje się w projekty mające na celu osiągnięcie celów określonych w Agendzie ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Agenda zawiera 17 głównych celów, które wskazują krajom, firmom i osobom prywatnym drogę do zmniejszenia nierówności i stymulowania wzrostu gospodarczego, położenia kresu ubóstwu i innym formom deprywacji poprzez strategie poprawiające stan zdrowia i edukację - przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i pracy na rzecz ochrony naszych oceanów i lasów.

W firmie Mastertent działamy w czterech obszarach, aby osiągnąć te cele:

  1. Zaangażowanie społeczne
  2. Pracownicy
  3. Zielone projekty
  4. Zrównoważone produkty i procesy produkcyjne

Kliknij na ikony poszczególnych celów i poznaj projekty podejmowane przez firmę Mastertent na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Dobre zdrowie
Dobre zdrowie
Równość płci
Równość płci
Zero ubóstwa
Zero ubóstwa
Czysta energia
Czysta energia
Przyzwoita praca
Przyzwoita praca
Innowacje
Innowacje
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
Działania na rzecz środowiska
Działania na rzecz środowiska
Życie podwodne
Życie podwodne
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój społeczny

Jesteśmy zdecydowani postępować w sposób zrównoważony i odpowiedzialny nie tylko wobec środowiska naturalnego, ale także wobec społeczeństwa. Rozwój jest dla nas ważny, ale bez lekceważenia najsłabszych i mniejszości. Dlatego co roku podejmujemy różne projekty, aby zadbać o tych, którzy są wokół nas, jak również o tych, którzy są dalej, ale nadal potrzebują ochrony.

Chcemy widzieć szczęśliwe i zadowolone twarze nie tylko wśród naszych pracowników, ale także poza pracą.

Zero ubóstwa
Zero ubóstwa

Zrównoważony rozwój społeczny i świadczenia pracownicze

Zadowolenie pracowników jest dla nas priorytetem. Pracownik, który czuje się dobrze, jest wydajny i zmotywowany. Dba o dobrą harmonię w zespole i przenosi tego ducha na zewnątrz, mówiąc o naszej firmie.

 

Zrównoważony rozwój to nie cel, ale sposób myślenia, który włączamy w nasze codzienne działania.

Dyrektor Generalny - Georg Zingerle

Wiele różnych inicjatyw, zsumowanych razem, może zmienić wpływ firmy na środowisko.

Działania na rzecz środowiska
Działania na rzecz środowiska
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja