Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu, de maatschappij, onze werknemers en de planeet.

Scroll down

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel

Als familiebedrijf denken wij in generaties, niet in kwartalen, en daarom is het begrip duurzaamheid altijd diep in ons DNA verankerd geweest. Vanaf de eerste dag hebben wij ons ingezet om een bedrijf op te bouwen met een brede kijk, zodat wij dit kunnen overdragen op de volgende generaties.

Deze mentaliteit is niet alleen kenmerkend voor de familie Zingerle, maar voor al onze werknemers. Door kleine dagelijkse aandachtspunten, bijvoorbeeld zuinig omgaan met printpapier, geen water verspillen en afval sorteren, kunnen we de milieuproblematiek beter aanpakken.

Als productiebedrijf proberen wij elke dag weer om door het nemen van bewuste en duurzame beslissingen ter bescherming van onze planeet de onvermijdelijke emissies tegen te gaan.

Made in Europe
Duurzaam
Duurzaam

Duurzame ontwikkeling

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) - voor de wereld van morgen

Mastertent houdt zich dagelijks bezig met projecten ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. De agenda bevat 17 hoofddoelstellingen waarmee landen, bedrijven en individuen ongelijkheid kunnen verminderen en economische groei kunnen stimuleren, armoede en andere ontberingen kunnen uitbannen door middel van strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren - en dat alles in combinatie met het aanpakken van de klimaatverandering en het streven naar het behoud van onze oceanen en bossen.

Om deze doelstellingen te bereiken richten wij ons bij Mastertent op vier gebieden:

  1. sociaal engagement
  2. werknemers
  3. groene projecten
  4. ecologisch duurzame producten en productieprocessen

Klik op de pictogrammen van de verschillende doelstellingen en ontdek de projecten van Mastertent voor duurzame ontwikkeling!

Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Geen armoede
Geen armoede
Schone energie
Schone energie
Waardig werk
Waardig werk
Innovatie
Innovatie
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatacties
Klimaatacties
Leven onder water
Leven onder water
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling

Sociale duurzaamheid

Wij streven naar duurzaam en verantwoordelijk gedrag, niet alleen ten opzichte van het milieu, maar ook ten opzichte van de samenleving. Ontwikkeling is voor ons van groot belang, zonder daarbij de zwakkeren en minderheden te vergeten. Daarom zetten wij elk jaar verschillende zorgprojecten op voor mensen in onze omgeving, maar ook voor degenen die zich verder weg bevinden en evenzeer bescherming nodig hebben.

Wij willen blije en tevreden gezichten zien, niet alleen bij onze medewerkers, maar ook buiten het werk.

Geen armoede
Geen armoede

Sociale duurzaamheid en arbeidsvoorwaarden

Medewerkerstevredenheid staat bij ons voorop. Een werknemer die lekker in zijn vel zit, is productief en gemotiveerd, zorgt voor een goede harmonie in het team en straalt deze spirit ook naar de buitenwereld uit als hij over ons bedrijf praat.

Duurzaamheid is geen doelstelling, maar een mentaliteit die in ons dagelijks handelen verankerd is.

CEO - Georg Zingerle

Vele verschillende initiatieven samen kunnen een verschil maken voor de milieu-impact van een bedrijf.

Klimaatacties
Klimaatacties
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie